Prilišće se sastoji od tri sela: Donje Prilišće, Srednje Prilišće i Gornje Prilišće. Nalazi se u općini Netretić u Karlovačkoj županiji. Sva tri sela smještena su na cesti Lujzijani, uz rijeku Kupu, pa tako pripadaju u Prikuplje. Matični broj naselja je: 59382, poštanski broj: 47273 Srednje Prilišće.

Geografska širina Prilišća je 45°28'0" sjeverno od ekvatora i 15°22'0" istočno od početnog meridijana.

Prilišće se nalazi na povijesnoj cesti Lujzijani, zadnja dva stoljeća najvažnijoj prometnici prema moru. Udaljeno je od Karlovca 21 km, a od Rijeke 110 km.

Za odlazak u Karlovac (Zagreb) mještani više koriste cestu preko Vukove Gorice, Jarčeg Polja i Duga Rese, oko 24 km.

Izgradnjom započetog čvora Novigrad, Prilišće dobiva ulaz na autoput Zagreb - Rijeka, odn. Zagreb – Split, udaljen svega 3 km. Za sada, najbliži ulaz na autoput je u Bosiljevu.

(Trasa povijesne ceste Karoline, na kojoj je nekada bio jedan dio Prilišća, udaljena je 1,5 km.)

Prometna povezanost sa Slovenijom (EU) je preko Netretića i Jurovskog broda (Metlika) ili preko Vukove Gorice i Pribanjaca (Vinica).

U Donjem Prilišću na Kupi je malogranični prijelaz za Sloveniju (selo Žuniči).

Prilišće panorama