• Detalj s grobljaNa bivšem groblju u cintoru (prostoru oko kapele Sv. Leonarda), godine 1894. izvršen je posljednji ukop, kada je pokopan mlinar iz Ladešić Drage, Josip Čorko.
 • Naredne 1895. godine za župnika Mate Lovadenića, postavljen je križ na novom groblju.
 • Župnik Vjekoslav Špringer ustupio je 1910. godine bez naknade dio nadarbinskog zemljišta (koje služi svećeniku za uzdržavanje) radi proširenja groblja, a tada je zasađena i ogradna živica oko groblja.

ODBOR ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE KAPELE SV. LEONARDA, GROBLJA, MRTVAČNICE I OKOLIŠA

RAD ODBORA OD 14.05.06. - 01.11.09. GOD.

Ozbiljnije i šire akcije čišćenja groblja počele su osamdesetih godina. Uglavnom bi se tada temeljito očistilo groblje i dio okoliša. Ali tu obavezu shvaćao je i prihvaćao samo manji broj korisnika groblja.

GrobljeOvakovo stanje nas nije zadovoljavalo! Znali smo da možemo bolje!

Dakle, trebalo je pronaći novi način uređivanja i održavanja ovog prostora po kojem bi svi jednako učestvovali i jednako snosili troškove.

Dana 14.05.2006. god. Inicijativni odbor je u dogovoru s Vijećem Mjesnog odbora pozvao sve korisnike grobnih mjesta (ili skrbnike) na Zbor mještana.

Na skupu je bilo prisutno 48 ljudi što je prema Zakonu o lok. samoupravi omogućilo donošenje pravovaljanih odluka.

Prvo su izabrani predsjednik Zbora g-din Mato Šimunović i zapisničar g-din Zlatko Vidonić, te dva ovjerovitelja zapisnika g-din Josip Culibrk i g-din Mato Čoholić.

GrobljeZatim je nazočnima predloženo na koji način ubuduće održavati red na groblju.

U podužoj raspravi zaključeno je da su pojedinci iz dosadašnjeg odbora (osobito Ana Žunić) podnijeli najveću žrtvu na organiziranju čišćenja, a na rad se odazivao manji broj korisnika (15-30 ljudi) - uvijek isti, te da treba uvesti plaćanje pristojbe po grobnom mjestu i iz tih sredstava platiti održavanje, izgradnju i čišćenje ovog prostora.

Nakon toga se glasovalo za predloženo.

1. Izabran je Odbor koji će ubuduće:

 • zastupati sve korisnike grobnih mjesta poštujući Zakon o grobljima (NN br.19/1998.g.) , te na osnovu istoga pripremiti prijedlog Pravilnika o korištenju groblja u Prilišću
 • organizirati uređenje prostora i objekata pripremiti i voditi "Grobni očevidnik" sa svim podacima o grobnom mjestu, te voditi dokumentaciju o naplati pristojbe po svakom grobnom mjestu.
 • voditi brigu o pravilnom korištenju mrtvačnice.

Odbor sačinjavaju: Volović Nikola, predsj; Pavlaković Branko, zamj.; Lorković Ivica, tajn.-blag.; Žunić Ana, Čoholić Mate, Šimunović Mate, Vidonić Zlatko, Ladešić Franjo, Erdeljac Slavo, Pavičić Josip i Boljkovac Željko (odustao).

2. Odlučeno je da se od ove godine (2006.) plaća solidarni iznos za grobno mjesto kako bi se prikupila sredstva u zajednički fond za održavanje, izgradnju i čišćenje groblja s okolišem.

3. Zbor je usvojio slijedeći plan aktivnosti:

 1. GrobljeDovršenje radova na mrtvačnici:
  • uređenje pročelja, vodomjernih okana i septičke jame
  • opremanje čajne kuhinje, izrada odra, nabava grijalica i stolica
  • donošenje pravilnika o korištenju
 2. Prednja ograda groblja Groblje
  • uklanjanje dotrajalih čempresa
  • iskop kanala za betonski temelj zida
  • betoniranje temelja i zidanje kamenog zida
  • zidanje stupova od gotovih bet. elemenata
  • vrata i ograda
 3. Obnova - preuređenje raspela na groblju
 4. Uređenje zaj. grobnice - obilježje
 5. Uređenje hortikulture u trokutu „mrtvačnica-groblje-kapela" - težište „borik"
 6. Postava klupa za sjedenje

Način financiranja navedenih potreba:

 • Odmah prikupiti godišnju solidarnu uplatu 70.- kuna po grobnom mjestu za 2006. god.
  ( 244 korisnika ima oko 450 grobnih mjesta ?)
 • Iz općinskog proračuna i darovatelji

Ove odluke donesene su jednoglasno i obavezujuće su za sve korisnike.

Kada smo prihvatili rad u ovom odboru i predložili plan uređenja, predložili smo i način izvršenja, a imali smo i čvrstu viziju načina plaćanja tih troškova. Danas imamo potvrdu dobrog plana i dobre procjene. Dakle, Odbor je ozbiljno, odgovorno i u potpunosti izvršio planiranu zadaću. Sve to uz podršku velike većine korisnika groblja.

Groblje Groblje Groblje

Učinili smo to u ime svih i s posebnim poštovanjem prema svima onima koji tamo počivaju, svjesni da izgled groblja odražava našu kulturu.

Želimo da naš primjer bude poticaj svima onima koji do sada možda još nisu prepoznali našu inicijatvu.

Čvrsto vjerujemo da činimo dobro djelo i da nastavljamo tradiciju našega kraja.

Odbor

alt Odluka o redu na groblju

 

Velika zahvalnost i priznanje za lijepo uređeno groblje i okoliš pripada svima vama koji ste prepoznali potrebu, pronašli način i izvršili svoju obavezu na dobrobit našoj zajednici.