Dana 28. veljače 2021. godine snimljene su ove zanimljive fotografije Prilišća i Vukove Gorice.

1crkva centar2crkva far šk3crkva škola4crkva križ5dp sp6dp sl7dp sladići8dp ds pčele9dp ds 210dp ds 411dp ds12dp j13dp most14dp sv.groblje 415dp sv.groblje16dp sv.groblje317sp gp18sp Kepci19sp kepci220sp kepci sreć21sp kupa22kupa23kupa prili24kupa vg pril25vg sv.j gorica26vg šire27vg sv.j28vg sv.j 229sv.j groblje30vg račak31VG32VG Kupa 433VG Kupa 2

 

Snimio: Josip Sladić