Općenito o cilju projekta:

Prema popisu stanovništva iz 2011. (Državni zavod za statistiku) u Općini Netretić (Karlovačka županija) živjelo je 2.862 stanovnika te je prosječna dob 46,3 godine, dok je prema procjenama o broju stanovnika za 2017.g. zabilježen pad od 10,20%. Budući da Općina Netretić obuhvaća ruralno područje za pretpostaviti je da je situacija još lošija, odnosno manji je broj stanovnika, a u ukupnom broju sve je veći broj starijih osoba.

Jedan od razloga takve statistike je i taj što se većina stanovništva u samoj općini sve manje želi baviti poljoprivredom kao primarnom djelatnošću jer proizvodnja na veliko znači i visok rizik koji iziskuje velika ulaganja, a i velika je mogućnost nastanka šteta od elementarnih nepogoda te je upitan povrat ulaganja. S druge strane većina tog stanovništva uzgaja hranu za vlastite potrebe, no nije uvijek moguće točno procijeniti vlastite potrebe pa se često proizvede i više od toga. No, zbog neznanja o mogućnostima i načinu plasmana proizvoda na tržište većina te, kvalitetne hrane, završi na privatnim kompostištima.

S druge strane, postoji interes i potražnja za izvornim, kvalitetnim domaćim proizvodima, a tako nešto je teško postići u masovnoj proizvodnji. Iz navedenog može se iščitati problem nepostojanja veze između proizvođača i kupaca. Udruga „Zora“ želi u svoje djelatnosti uvrstiti aktivnosti društvenog poduzetništva koje bi nastojalo riješiti taj problem, odnosno uspostaviti vezu između proizvođača i kupaca.

Udruga bi djelovala kao posrednik između tržišta ponude i tržišta potražnje, bavilo bi se edukacijom proizvođača, pronalaskom kupaca i preradom, te distribucijom i prodajom proizvoda pod zajedničkim imenom.

S obzirom da je to proces koji će trajati kako bi se obrazovalo stanovništvo i uspostavila proizvodnja, Udruga će se baviti i prerađivačkom djelatnošću, odnosno konzerviranjem voća i povrća, ali i proizvodnjom beskvasnog kruha od 7 vrsta žitarica, bez dodatka konzervansa i aditiva. U samim počecima biti će teško nabavljati sve namirnice od lokalnog stanovništva pa će se u tu svrhu kupovati namirnice od dostupnih ponuđača.

Osim poticanja proizvodnje kvalitetne hrane, ovakav pristup omogućio bi i mogućnost dodatne zarade za proizvođače, čime bi se povećala kvaliteta života u ruralnim sredinama. S obzirom da su potrebni i zaposlenici u društvenom poduzeću, to znači da bi se otvorila i nova radna mjesta, poticalo bi se otvaranje obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čime bi se smanjivala nezaposlenost, osobito je važno dati  poticaj mladima za ostanak u ruralnim sredinama.

Projekt je u skladu sa:

- Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine;

- Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020.;

- Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine te s Operativnim programom Europske unije „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Od velike je važnosti ulagati u ovaj projekt budući da će se ispunjavanjem ciljeva projekta doprinijeti postizanju općeg cilja natječaja, odnosno doprinijet će se jačanju kapaciteta postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

Budući da na području općine Netretić ne postoji poticajnoj okruženje za razvoj poduzetništva koje bi stvorilo uvjete za zapošljavanje i povećao ekonomsko blagostanje stanovništva, čime bi se navodilo mlade na ostajanje u ruralnim sredinama, jedan od načina revitalizacije ruralnih krajeva je i razvoj društvenog poduzetništva.

Ciljana skupina ovog projekta odnosi se na skupinu 2,a to su:

  1. 1. Prijavitelj: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine „Zora“ – Prilišće 1925;
  2. 2. Nezaposlene osobe, pripadnici ranjivih skupina.

Projekt će doprinijeti razvoju poslovanja udruge, mogućnosti financiranja dodatnih aktivnosti i prepoznatljivosti organizacije izvan lokalne zajednice, Udruga bi dobila i dodatni prostor za obavljanje aktivnosti društvenog poduzetništva. Što se tiče nezaposlenih osoba i pripadnika ranjivih skupina, neki od njih će zaposliti u društvenom poduzeću, dok će drugi proći edukaciju o mogućnostima samozapošljavanja i stjecanja dodatne zarade kako bi mogli podupirati rad Udruge.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta. Provođenjem projekta članovi udruge će usvojiti potrebna znanja o društvenom poduzetništvu, Udruga će dobiti dodatni prostor u kojem će se provoditi aktivnosti te će se zaposliti dvije osobe na razdoblje od 18 mjeseci. Uz njih biti će zaposlen voditelj projekta, koordinator aktivnosti, te građevinski radnik za potrebe adaptacije prostora. Projektom se želi povećati kvaliteta života u općini Netretić, odnosno podržati razvoj društvenog poduzetništva koje će otkupljivati namirnice od lokalnih proizvođača. U početku to neće biti moguće jer postoji vrlo mali broj poduzetnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava od kojih se mogu nabavljati sirovine za daljnju prodaju ili preradu, ali iz tog razloga želi se educirati lokalno stanovništvo, odnosno minimalno 20 osoba koje će steći znanje o mogućnostima poslovanja i pravnim oblicima kako bi se Udruga mogla opskrbljivati iz lokalnog okruženja. Izravnu korist od projekta imat će minimalno 40 osoba. Poboljšat će se financijska situacija obitelji onih osoba koje će se zaposliti u društvenom poduzeću, članovi Udruge će steći znanja za pokretanje vlastitog posla, samozapošljavanja ili stjecanja dodatne zarade. Poticanjem proizvodnje, razvojem poduzetništva, stvaranjem novih radnih mjesta nastojat će se stvoriti bolji uvjeti za život u općini Netretić, a time i ostanak mladih u ruralnim sredinama čime bi se spriječila i osamljenost i socijalna isključenost osoba starije životne dobi. S obzirom da se u proizvodni asortiman planiraju uvrstiti i proizvodi kojih nema na tržištu ili nisu toliko dostupni, pretpostavlja se da bi moglo uspješno poslovati. Primarni cilj je osigurati plaće za postojeće zaposlene, ali se očekuje i proširivanje poslovanja i uvođenje novih aktivnosti. Osim samofinanciranja, koristit će se i moguće potpore i slični natječaji kojima će se nastojat osigurati nastavak aktivnosti.

Provedbom projekta biti će unaprijeđeni tehnički kapaciteti prijavitelja i sudionika projekta. Realizacijom projekta svi sudionici projekta, prije svega nositelj, unaprijedit će svoja znanja i vještine u području upravljanja projektnim ciklusom. Stečena znanja i vještine tijekom provedbe projekta i nakon završetka projekta bit će u funkciji razvoja novih projekata, samim time i razvoja Općine Netretić, te Karlovačke županije.

Provedba projekta će rezultirati stjecanjem novih kontakata i stvaranja novih poznanstava koji će rezultirati razvojem novih ideja i projekata za jačanje osoba u nepovoljnom položaju, ali i nositelja projekta te stručnih izvoditelja, kao i do novih zaposlenja.

Sažetak

Uvrštavanjem društvenog poduzetništva u djelatnosti Udruge Zora koja će se baviti distribucijom, konzerviranjem i prodajom voća i povrća te pekarskih proizvoda na području Općine Netretić širi se raspon usluga koje se pružaju i povećava se kvaliteta života lokalnog stanovništva jer se potiče razvoj poduzetništva, otvaraju se nova radna mjesta te se stvara veza između tržišta ponude i tržišta potražnje.

* * * * *

Komentar:

Veliko je zadovoljstvo ostvariti ovako vrijedan i zahtjevan projekt, kojem su prije odobrenja prethodile rigorozne kontrole i provjere.

Sagledavajući sve okolnosti koje obuhvaća ovaj projekt, zaključujemo da on kasni 20-tak godina, a sagledavajući i slušajući neuka razmišljanje čini se da je došao 20-tak godina prerano?!

Je li ovaj projekt iz programa EU - Jačanje društvenog poduzetništva, ostvariv u ovakvim našim okolnostima?

1