Kako se je nekada država odnosila prema svojini i kako se je morao poštivati red uz cestu Lujzijanu (nuz put Zagreb - Sušak)

Izvadak iz dokumenta nastalog prije 80 godina:

"Po obavljenom očevidu 20/II 1936. godine i sastavljenom zapisniku, 24. februara 1936. godine donešena je Odluka:

Parcela kč.br. 3188/1 je državni put Zagreb – Sušak br. XLVIII, te je kao takova sa cjelokupnom površinom: planumom, odvodnim kanalima i rezervnim placevima javno dobro, svojina erara države, te se nikim načinom ne mogu pojedini dijelovi te parcele otkinuti ili otuđiti.

2/ Duž puta, na km 77,5 – 78, uzurpirani dijelovi imadu se očistiti po uzurpatorima, postavljeni plotovi ukloniti i premjestiti, točno po Zakonu o zaštiti javnih puteva.

3/ Kameni belegi ne smiju se premještati.

4/ Uzurpatori (navode se njihova imena i brojevi katastarskih čestica uz cestu s opisom nepovlasnih djela), imadu sve u prijašnje stanje dovesti...

5/ Ovom rješenju imade se udovoljiti u roku 30 dana.

6/ U slučaju ne izvršenja po ovom rješenju, proti uzurpatora će se postupiti po Zakonu o zaštiti javnih puteva i sigurnosti na njima. Sve stvari i predmete odstraniti će se na trošak uzurpatora te dijelove nuz put u prijašnje stanje dovesti."

- Kako danas država upravlja „svojinom“, cestom Lujzijanom i kako ju održava?

- Ima li danas uzurpatora „javnog dobra“?

* Širina ceste Lujzijane je 26 bečkih stopa (8,2 metra), a dužina 18 austrijskih poštanskih milja (136,5 kilometara; 1 milja = 7,586 km), milje su bile podijeljene u 16 odsjeka po 250 bečkih hvati.

Građena je od Rijeke (1803.g.) do Netretića (29.09.1809.), zaslugom graditelja generala Filipa Vukasovića i zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca.

Izgradnja od Netretića do Karlovca završena je pod upravom Francuza 1811. g., promijenjenom trasom.

Zbog savršeno kvalitetne gradnje, cesta je dugo godina smatrana europskom ljepoticom, jednom od najmodernijih u to vrijeme.

Uz nju je bio vezan gospodarski i kulturni napredak Prilišća. Ubrzani razvoj donosio je novi način života.

(18.03.2016.) NV

1234567