Jantarska cesta-EU vertikala, (od Baltika do Jadrana) - trodnevni skup u Koljnofu/Kópháza (Mađarska), 21.-23.01.2015. godine

Predstavnici LAG-a Vallis Colapis (Nikola Volović iz udruge Zora – Prilišće i Anđelko Vrbanek iz udruge ZRAKA – Draganići, te dr.vet. Tomislav Brebrić i Stjepan Kosić s područja grada Velike Gorice koje se uključuje u naš LAG, putovali su zajedno s predstavnicima LAG-a Zrinska gora-Turopolje (Siniša Bukal voditelj ureda LAG Zrinska Gora-Turopolje, te Petar Rebernišak i Tomislav Ogulinac s područja grada Velike Gorice), kako bi sudjelovali na trodnevnom skupu u mjestu Koljnof/Kópháza, 4 km od grada Šoprona (Mađarska), s ciljem da se potakne i ostvari suradnja na Jantarskom putu usmjerena na razvoj gospodarstva i na očuvanje kulturne i prirodne baštine.

Po dolasku na odredište u mjesto Koljnof/Kópháza, već u 17 sati započeo je susret učesnika radionice na temu „Jantarska cesta – europska vertikala koja povezuje”.

Inicijator i organizator skupa je uspješni mađarski LAG „Alpokalja-Ikva mente” koji pokriva područje uz austrijsku granicu, uz najzapadnije stepsko jezero Neusiedler  See, i jedan je od uspješnijih LAG-ova. To je kraj Gradišćanskih hrvata a predsjednik hrvatske manjine u Mađarskoj je naš domaćin, dr.sc. Franjo Pajrić (Ferenc Payrits), ujedno voditelj i prevoditelj na ovom skupu, veliki i neumorni djelatnik na polju očuvanja identiteta hrvatskog bića u Mađarskoj i Austriji, član je Savjeta vlade RH.

Voditeljica akcijske grupe Srednja Mađarska, Hutvágnerné Judith Kasper i voditeljica LAG-a Alpokalja-ikva mente Csilla Páliné Keller, kao predavačice i voditeljice na ovom skupu, predstavile su program i metode rada planirane za ovaj skup, te objasnile djelovanje LAG-ova u Mađarskoj, s posebnim osvrtom na rad njihovog LAG-a. Njihovo iskustvo je ogromno, često zastupaju Mađarsku na EU skupovima vezanim za Leader programe, a kako ističu puno im je pomogla suradnja sa Španjolskom (dobar primjer) i s Irskom. To svoje znanje i iskustvo podijelile su s učesnicima u cilju podučavanja, širenja i jačanja djelovanja u Leader mreži. Ova regija sama sebe uzdržava. Svi projekti su usmjereni vraćanju korjenima i izgrađivanju nematerijalne kulture - sve potencijale usmjeravaju na podizanje kvalitete življenja.

Prema riječima dr. Pajrića na ovom skupu su bili predstavnici LAG-ova s područja s oko 1.000.000 stanovnika.

Skup je imao značajke radionice i okruglog stola, a iz svih predavanja poučni su ovi naglasci: program neovisan o politici je dobar program; projektima podići kvalitetu ruralne sredine, kulturne i prirodne baštine; organizacija od baze prema gore, ne po direktivi, zajedničke web stranice, fotografije; zaštita proizvoda i usluga, materijalne i nematerijalne baštine, izraditi zaštitne znakove; pisanje o vrijednostima kraja, afirmativni tekstovi i video materijali s dobarim scenarijem.

Vrijedno je kao dobar primjer spomenuti i pohvaliti vrlo poduzetnu mladu ekipu s područja grada Velike Gorice, koja prepoznaje ciljeve i "alate" ovakovih skupova, koja će, poučena ovim iskustvom i usvajanjem novih znanja i saznanja, vrlo brzo još dodatno unaprijediti kvalitetu življenja u njihovom kraju.

Na skupu je zaključeno: Projekt je izvrstan, proces je prihvatljiv, regionalne specifičnosti daju dimenziju više, udruženje više LAG-ova osnažuje ideju i daje veću sigurnost...

* * *

Anđelko Vrbanek, učesnik skupa (Udruga Zraka – LAG Vallis Colapis):

Prvi dan susreta, nakon uvodnog izlaganja dr.sc. Franje Pajrića (Ferenc Payrits) o  „Jantarskoj cesti“, povijesnog i kulturološkog zančaja iste i današnje mogućnosti u razvoju i povezivanju regija kroz koje je cesta prolazila (Češku, Slovačku, Austiju, Mađarsku, Sloveniju i Hrvatsku), na pitanje ima li neki LAG nešto slično, Nikola Volović predstavnik Udruge za očuvanje kulturne i prirodne baštine „Zora“ – Prilišće“ članice LAG „Vallis Colapis“, prikazao je prezentaciju kao poveznicu s Jantarskom cestom.

Udruga „Zora“ priprema materijal za projekt pod nazivom „Putem priliških Prajzera“ (pokućaraca) kojega  namjerava dostaviti na natječaj „Europa za građane“. Priča o „Pokućarcima“ započinje u Prilišću u drugoj polovici 19. stoljeća i govori o muškarcima koji odlaze do grada Chemnitza (blizina Dresdena) gdje zadužuju robu, tj. razne sitne potrepštine koje spremaju u svoju mobilnu trgovinu (posebno prilagođene drvene kutije s ladicama) koje su nosili na leđima, i išli od mjesta do mjesta, od vrata do vrata... Tako su trgovali Austrijom, Češkom, Šlezijom...sve do rijeke Elbe na sjeveru. Udruga na temelju prikupljenih povijesnih podataka (fotografije, dokumenti, brošure proizvoda, drvena kutija, zapisi kazivača) želi predstaviti i približiti Prilišće i jedan oblik življenja (trgovine) kao europsku dimenziju. Projekt „Pokućarci“, potkrijepljena s toliko kvalitetnih podataka, može se  implementirati u projekt „Jantarske ceste“ i na taj način biti okosnica ulaska LAG Vallis Colapis u vidu daljnje suradnje. Ujedno je učesnicima skupa približena jedna potpuno nepoznata priča koja ima snažnu europsku dimanziju.

* * *

Završna riječ inicijatora i voditelja skupa dr.sc. Franje Pajrića (Ferenc Payrits):

Stvarajući saveze-udruženja svakave vrste u našim prostorima,  pogotovo ako su oni prekogranični tada mi pridonosimo razvijanju osjećaja skupnoj pripadnosti, osjećaja zajedništva, jer je prostor u kojem živimo jedinstven i svi smo mi njegov „produkt”. Naše sličnosti su puno veće od razlika koje nas dijele. To je jednostavno datost, koju moramo iskoristiti. U ova tri dana osjećao sam pozitivnu energiju i vedru, oslobođenu atmosferu, u kojoj smo razgovarali o puno stvari formalno i neformalno.

Mislim da širenjem jednog drugačijeg načina razmišljanja, upravo onakvog kakvo nama ljudima doliči, možemo pono doprinjeti stvaranju općenitog osjećaja, duhovnosti, koja će nas znati peljati u budućnost. Upravo ograničenost naših materijalnih mogućnosti nas tjera na malo drugačije  razmišljanje, kako dalje, kojim korakom tražiti puteve moguće suradnje, pozitivne primjere, koji će nenametljivo pokazati dobar put i drugima.

Mislim da je ravnoteža između duhovnosti i materijalnosti ozbiljno narušena  i da to moramo pod hitno mijenjati, jer ćemo izgubiti naše mlade generacije, koje će ne videći druge alternative i vrijednosti zapravo koračati u budućnost neznajući što ih čeka, odnosno ne znajući se oduprijeti nekim opakim nakanama. Promjene će se prvo dogoditi u nama samima i onda će „najedanput” sve krenuti kao samo od sebe. Svi smo pozvani aktivno se uključiti u taj posao. Puno se toga doznalo u posljednje vrijeme. Ajmo se sastati, razgovarati, međusobno se dopunjavati!

Uvjeren sam da će u dogledno vrijeme i preko ovakvih suradnji proizaći ideje i načini života, kako ostati čovjek koji svjesno daje korektne odgovore na izazove vremena. U nadi da ćemo se vrlo brzo opet naći sa novim idejama, koje su ostvarive i da ćemo polaganim pomacima pronaći puteve daljnje suradnje. Veselim se da sam mogao razmišljati skupa s vama!

* * *

I druga  prezentacija prikazana na ovom skupu bila je iz LAG-a Vallis Colapis. Prihvaćena je kao primjer dobre prakse. Anđelko Vrbanek iz Udruge Zraka – Draganić, članice LAG-a Vallis Colapis, prezentirao je „Pokupski bazen-područje ekološke mreže”. To je zanimljiva, poučna i poticajna priča o prirodnom bogatstvu našega kraja i mogućnostima njegovog korištenja, ali i o načinu i važnosti očuvanja ove vrijedne baštine.

Na kraju su predstavnici šesnaest nazočnih LAG-ova potpisali Pismo namjere:

Sudionici radionice „ Jantarska cesta-europska vertikala, koja povezuje” ovom prilikom izjavljuju, da će u idućem programskom razdoblju 2014.-2020. Surađivati kako bi ostvarili i sadržajno ispunili partnerstvo: „SAVEZ JANTARSKE CESTE”. Koljnof/Kópháza, 23. Siječnja 2015. godine 

01-20150123 16185402-20150123 093952-00203-20150123 100048-00204-20150123 095556-00205-20150123 095651-00206-607-208-109-310-DSCN4160-00111-270px-Sopron-légidotó5212-3 1