Mato Šimunović:   Zbor mještana MO Prilišće - osvrt i osobno promišljanje

UREĐENJE GROBLJA

Ja sam do sada u više navrata, pa i na samom zboru mještana MO izrazio osobni stav nezadovoljstva stanjem groblja nakon što je taj posao održavanja preuzela Općina, odnosno po njoj angažirani izvođač. Prvo stoga što je posao održavanja groblja sveden samo na košnju trave, a na groblju treba raditi i mnoge druge poslove. Posebno sam nezadovoljan što se i ta sama košnja trave izvodi rijetko i neredovito. Tako tokom ljeta trava uvelike preraste grobove, zbog čega sam prošle godine sam u tri navrata kosio travu oko grobova mojih starih jer to nisu na vrijeme uradili oni koje mi za to plaćamo. Slično su uradili i neki drugi mještani koji, potaknuti osjećajem poštovanja prema našim umrlima što počivaju na groblju, ne mogu trpjeti da trava prerasta grobove. Groblje je mjesto pijeteta, sjećanja i poštovanja, gdje se najčešće kao mještani nalazimo, posebice u dane blagdana Svih Svetih. Tada su na groblju svi, kako domaći tako i oni koji žive daleko od Prilišća, na svim stranama svijeta. Svima nam je tada važno i prevažno kako groblje izgleda, izgled groblja slika je nas samih i našeg civilizacijskog dosega. Stoga ne možemo prihvatiti nemaran odnos niti možemo trpjeti da groblje bude neuređeno.

Moja primjedba na skupštini, osim pojedinačnog načelnog suglasja, nije izazvala veću pažnju niti je  potakla mještane da u većoj mjeri izraze svoje mišljenje, ja međutim ipak osjećam potrebu predložiti i zatražiti od Vijeća MO da razmotri pitanje održavanja groblja, da se zauzme stav da se ta usluga mora bitno poboljšati. Također, Vijeće MO treba izraditi minimalne kriterije održavanja i drugih poslova na i oko groblja (ja bih to nazvao PLAN UREĐENJA GROBLJA, te treba tražiti da se preuzme briga i o drugim pitanjima vezanim uz groblje:

- izgradnja puta do groblja;

- održavanje okoliša groblja i kapelice Sv. Leonarda,

- održavanje mrtvačnice;

- nastavak gradnje ogradnog zida groblja;

- briga o nadgrobnim spomenicima koji su izgubili svoje grobove, pa sada leže razasuti po groblju i oko groblja – to su spomenici koji predstavljaju neke od naših davnih pokojnika, i red je i naša obveza to pitanje urediti na primjeren način.

O ovome bi trebalo sačiniti detaljan plan (Odbor za groblje ga ima), predlažem da se prije usvajanja takav plan detaljno raspravi s mještanima, da se organizira široka i otvorena rasprava. Vjerujem da će velika većina mještana biti za to da se groblju posveti najveća moguća briga i pažnja. Malo će biti onih kojima je svejedno, koji se vode načelom „baš me briga, kada mene nebu, svejedno mi je…“.

Plan uređenja groblja, zajedno s pitanjem trenutne izvedbe održavanja (košnja trave) potom treba izložiti Općini, da vidimo da li je i u kojoj mjeri Općina moguća slijediti nas u provedbi takvoga plana.

Ukoliko to nije moguće tada moramo potražiti neki drugi način da mjesto trajnog počinka naših pokojnih održimo dostojnim iskazom poštovanja sukladno tradiciji koju su naši stari ustanovili i od čega niti mi ne bismo smjeli odstupiti. Ukoliko Općina, odnosno po njoj odabrani izvoditelj ne bi bili u stanju udovoljiti našim zahtjevima, tada Vijeće MO mora zatražiti da mještanima Prilišća povjeri održavanje groblja i prepusti im naplaćenu pristojbu, koji će se potom dogovoriti kako održavati i uređivati groblje u skladu sa našim potrebama i mogućnostima

Ovom prilikom moram podsjetiti na vrijeme kada je o održavanju groblja brinuo Odbor za groblje, koji je imajući na umu upravo kriterije tradicije i odnosa dostojnog poštovanja prema starini, starima i pokojnima, a ne samo košnji trave, vodio brigu o svim rečenim poslovima, naravno u mjeri i na način primjeren raspoloživim ljudskim i materijalnim sredstvima. Dakle, Odbor je već tada uveo UREĐENJE groblja, sačinio planove s prioritetima i to svakako treba nastaviti. Unatoč izrazitih rezultata, vidljivih i lako mjerljivih, (ili možda upravo zbog toga!), nisu izostale sumnje, počela su ogovaranja, nastali su prijepori a svega nekoliko najgrlatijih mještana bilo je PROTIV. Umjesto da svi prionu kako bi se jedna dobra i plemenita ideja što više i bolje ostvarila, počela su ozbiljna osporavanja od pojedinaca, a najdalje su otišli oni koji su u nedostatku boljeg argumenta Odbor nazvali  “TAKOZVANIM“, vjerojatno s ciljem da takva diskvalifikacija poništi sve evidentno postignute rezultate. Rezultat je bio da je Općina preuzela održavanje groblja, iako to nije jedini mogući način organizacije takovih poslova, obzirom da postoji i druga praksa (isto utemeljena Zakonom o grobljima i Statutom Općine). Interesantno bi bilo kada bi se o današnjem stanju groblja izjasnili oni koji su bili PROTIV, pa pošteno usporedili i ocijenili količinu i kvalitetu urađenih poslova na groblju prije i sada. Bilo bi to korisno za stanje općih prilika u mjestu! (M.Š.)

2-188

* Dodajemo podsjetnik:

Groblje-nikada-zapustenije

 http://www.prilisce.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=77&lang=hr

1/ Postoje i mnogi drugi dokumenti koji potvrđuju ovo promišljanje, osobito oni koji su dostavljeni Općini kao prijedlog ili zamolba... Nažalost, do danas nisu sravnjeni dokumenti o uplatama i dugovanjima. To treba učiniti odgovorno i komisijski kako je Odbor za groblje pismeno predložio prilikom "primopredaje" groblja i mrtvačnice. (Kao predsjednik ovog Odbora isto sam predložio na Zboru mještana 20. veljače 2012.).

2/ Korisnici groblja (s mjestom boravka u Prilišću ili negdje drugdje), svojim su radom i/ili novčanim uplatama omogućili izgradnju mrtvačnice i građevinsko uređenje groblja. Jedino tako je mrtvačnica mogla biti sagrađena a groblje i okoliš uređeno. Dakako i uz značajnu pomoć naših prijatelja-sponzora. Nakon što je groblje i mrtvačnicu preuzela Općina, oni koji nisu učestvovali u izgradnji sada moraju platiti Općini predviđeni iznos za korištenje mrtvačnice i grobnog mjesta. Tim novcima Općina se koristi u neke druge svrhe, a ovi koji plaćaju Općini zapravo ne namiruju svoju obavezu već se koriste radom i materijalnim sredstvima onih koji su učestvovali u izgradnji!?

predsj. Odbora za groblje N. Volović

1-182