Izborna skupština LAG-a održana je u ponedjeljak 11. veljače 2013. godine u velikoj vijećnici općine Draganić. Iz Prilišća je nazočilo petero ljudi.

S obzirom da su LAG-u pristupile dvije nove općine (Lasinja i Pokupsko), povećan je broj članova Upravnog odbora LAG-a za 4 mjesta (dva predstavnika javnog sektora i dvoje predstavnika privatnog ili civilnog sektora). Tako se sadašnji broj članova/ica Upravnog odbora povećava sa 16 na 21.

- u upravnom odboru su 52% žene (čime se može pohvaliti malo koji LAG u Hrvatskoj)

- javni sektor zastupa 47% članova, 53% privatni sektor (što je sukladno metodologiji LEADER)

- imamo i prilično dobar omjer poslovnog sektora od 23% te smatramo da su predloženi predstavnici/ice vrlo reprezentativni za ovaj sektor u našem LAG-u, a udruge su zastupljene s oko 30% predstavnika u upravnom odboru.

Na skupštini je podnešen izvještaj o radu LAG-a u 2011-12.godini, usvojen je novi Statut, primljeni su novi članovi, te kao najvažnije usvojen je dokument Lokalne razvojne strategije (LRS) za razdoblje 2012.-14.

Pogledajte:  Zapisnik Izborne skupštine

Pratite web stranicu LAG-a: www.vallis-colapis.hr , i saznajte sve o aktivnostima našeg razvojnog područja!

NV

alt